Tìm hiểu về nguồn nhân sự của công ty hadu 79 pharma

Giới thiệu nguồn nhân sự của công ty hadu 79 pharma

Hiện nay tại bất kỳ cơ quan hay công ty nào cũng cần có các nguồn nhân sự làm việc nhưng tại một cơ quan doanh nghiệp sẽ có một nguồn nhân sự khác nau vì vậy bài viết này cúng tôi sẽ giới thiệu nguồn nhân sự của công ty hadu 79 pharma

Tham khảo: Cong ty Hadu 79

Chính sách nhân sự hadu 79 pharma

Chính sách chung
Xác định “Con người là tài sản giá trị nhất” nên Công ty luôn hướng đến các mục đích sau:

 • Trân trọng mọi ước mơ, hoài bão và nhiệt huyết của tất cả nhân viên
 • Xây dựng đội ngũ nhân viên có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
 • Xây dựng văn hóa cầu tiến và cởi mở, đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp của nhân viên
 • Tạo điều kiện tốt nhất để mọi người tự học hỏi, nâng cao kinh nghiệm, kiến thức bằng các chương trình đào tạo và cho phép phát triển các ý tưởng cá nhân
 • Đề cao tinh thần đồng đội, đánh giá sự thành công của tập thể cao hơn sự thành công của cá nhân. Đánh giá sự thành công của lãnh đạo trên cơ sở xem xét sự thành công của nhân viên và mối quan hệ với đồng nghiệp.

Về tuyển dụng

Các ứng viên ứng tuyển được đối xử và đánh giá một cách công bằng, dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và kiến thức liên quan đến vị trí công việc. Công ty đảm bảo rằng những ứng viên phù hợp nhất sẽ được lựa chọn không phân biệt tôn giáo, dân tộc, tầng lớp xã hội và quốc tịch (ngoại trừ một số công việc mang tính chất đặc thù).
Việc đánh giá, lựa chọn và tuyển dụng nhân sự của Công ty hướng đến:

 • Những ứng viên tốt nhất sẽ được lựa chọn vào các vị trí phù hợp.
 • Có được nguồn nhân lực tâm huyết, có trình độ, năng động, sáng tạo, sẵn sàng chấp nhận thách thức và có khả năng trở thành những nhân viên

Chi tiết: Cong ty Hadu

Chủ chốt trong tương lai

 • Xây dựng và duy trì các giá trị cốt lõi tại hadu 79 pharma
 • Tuân thủ đúng theo các qui định của pháp luật
 • Xác định khách hàng là trung tâm: khuyến khích sự lắng nghe và tận tâm trong việc thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Định hướng nghề nghiệp

 • Chúng tôi sẽ cùng phát triển con đường nghề nghiệp với từng nhân viên nhằm hướng đến đảm bảo công việc chung và thỏa mãn mong muốn của cá nhân
 • Công ty sẽ cử các nhân viên tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn hoặc hỗ trợ chi phí học tập cho các thành viên nhằm nâng cao năng lực và chất lượng công việc
 • Tại Công ty hadu 79 pharma, việc phát triển nghề nghiệp được xem xét dựa trên hiệu quả công việc và thái độ cầu tiến. Mỗi cá nhân có thể chủ động đề xuất các kỹ năng, kiến thức cần được nâng cao; cấp quản lý có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên phát huy các kỹ năng vốn có đồng thời đề xuất với cấp trên để được đào tạo nâng cao kiến thức thường xuyên.

Chính sách lương, thưởng

 • Tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật Việt Nam
 • Cạnh tranh trên thị trường ngành dược nói riêng và xã hội nói chung
 • Chính sách lương, thưởng của hadu 79 pharma được xây dựng dựa trên hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, từng bộ phận và đánh giá các cá nhân
 • Người lao động có thể nhận thấy mối liên hệ giữa thành quả họ tạo ra với mức lương, thưởng nhận được.

Phẩm Chất Mong Muốn Của Nhân Viên

 • Hướng về khách hàng
 • Hết việc không hết giờ
 • Tôn trọng nội quy kỷ luật của công ty
 • Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
 • Đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu chung
 • Sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng
Xem thêm: Công ty Hadu 79

Hướng Dẫn Ứng Tuyển

BƯỚC 1: Gửi lý lịch tự khai hoặc điền vào file đính kèm và email đến địa chỉ được thông báo.
BƯỚC 2: Lọc hồ sơ và phỏng vấn vòng 1
BƯỚC 3: Phỏng vấn vòng 2
BƯỚC 4: Thông tin kết quả phỏng vấn (không quá 1 tuần từ ngày phỏng vấn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *